Els antidepressius incrementen en un 35% el risc cardiovascular futur.

La prestigiosa revista European Heart Journal va publicar, en la seva versió on-line, els resultats d’un rigorós estudi longitudinal sobre la relació entre el consum de fàrmacs antidepressius i el risc cardiovascular.

La realització de l’estudi es va fer amb una mostra de gairebé 15.000 persones adultes que no presentaven cap malaltia o trastorn cardiovascular, sent la mitjana de la mostra de gairebé 52 anys i majoritàriament dones. Al llarg de 8 anys, es va avaluar l’estat de salut de tots els participants, controlant altres factors de risc cardiovascular tant de tipus biològic com de caràcter psicosocial.

Els resultats van evidenciar que les persones que segueixen de manera continuada un tractament antidepressiu basat en fàrmacs tricíclics presenten un risc cardiovascular futur un 35% superior davant les persones que no segueixen aquest tractament, risc que seria independent d’altres factors clàssics de vulnerabilitat cardíaca, com sobrepès, consum de tabac, etc.

Per contra, el consum de fàrmacs antidepressius de tercera generació -com els ISRS (Inhibidors Selectius de la Recaptació de Serotonina) – no comporten un increment estadísticament significatiu d’aquest risc.

Psicologia Sant Cugat. Violeta Fernández.